PEACE IN THE WORLD

Laat u niet overwinnen door het kwade.

Не будь побежден злом.

Overwin het kwade door het goede.

Победить зло добром.

Bestrijd haat niet met haat.

Не боритесь с ненавистью ненавистью.

Bestrijd haat met liefde!

Боритесь с ненавистью любовью!

Heb je vijanden lief!

Любите своих врагов!

Peace in de World

Love your enemies!

(Matthew 5.43-48)

Любите своих врагов!

(Матфея 5:43-48)

Jesus zegt

Heb je vijanden lief!

(Matteus 5,43-48)

Bestrijd haat niet met haat, maar bestrijd haat met liefde!

De apostel Paulus zegt dat zo, in Romeinen 12,20-21: “Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. … Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”